כרמן והוא

כרמן ואני בווינה

לפעמים הסיבה היחידה שאתה נכנס למקום חדש שלא ביקרת בו מעולם פשוטה ביותר: כי הוא נמצא מתחת לבית » להמשך הקריאה