יום לימודים ארוך: שיעור מולדת

ארבעה ימים יספיקו, הסברתי לה כשתכננו את הביקור האחרון בתל אביב. » להמשך הקריאה