http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ecelan

לידיעת הנוסעים לספרד והקנריים

המלצות לנוסעים לספרד ולאיים הקנריים » להמשך הקריאה

יום יפה בסן סבסטיאן

היה זה יום שמש יפה, אחרי רצף של אפורים וגשומים » להמשך הקריאה