http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ecelan

לידיעת הנוסעים לספרד והקנריים

המלצות לנוסעים לספרד ולאיים הקנריים » להמשך הקריאה

אזהרת מסע: לאס פאלמס, גראן קנריה

לאס פאלמס (Las Palmas), עיר הבירה של גראן קנריה (Gran Canaria), היא אולי גן עדן לגולשים, אבל גיהינום לבעלי כלבים.

» להמשך הקריאה

ארגז של תנובה

סנטה קרוז, טנריף

אז מה יש לעשות בבירת האי הקנרי הגדול ביותר? ומי הניח ארגז של תנובה על גג אחד הבתים? » להמשך הקריאה

בלילות של ירח מלא, ממול האי לובוס

לראות את השמיים

פוסט קצרצר » להמשך הקריאה