ולנסיה |

אחרי כמה ימים, הכל עלה בלהבות

    

כמה ימים אחרי, הכל עלה בלהבו