מבט מנהר הנאקר אל העיר |

מבט מנהר הנאקר אל העיר

    

Nacker