האודיטוריום של טנריף |

יש אנשים שיוצאים עם הכלב לטייל, ופוגשים משפחה צרפתית

    

יש אנשים שיוצאים עם הכלב לטייל, ופוגשים משפחה צרפתית