האודיטוריום של טנריף |

ברחבה הגדולה, ציורים של מוזיקאים שונים ומגוונים על הסלעים

    

ברחבה הגדולה, ציורים של מוזיקאים שונים ומגוונים על הסלעים