האודיטוריום של טנריף |

רואים שהוא שם למעלה מעשור

    

קלטרווה בנה גם את יריד הסחר הבינלאומי ומרכז הקונגרסים, אבל לא הגענו לשם